UNIA EUROPEJSKA

 

Firma Bartosz Piątkowski BAPCO, Ul. Serbska 14C/1, 61-696 Poznań

informuje o realizacji projektu pn.

„Kompleksowe wsparcie działalności eksportowej dla firmy Bapco na istniejących rynkach zagranicznych oraz wprowadzenie marki Bapco na nowe rynki europejskie poprzez udział w targach i zakup środków trwałych”

Celem projektu jest wsparcie działalności eksportowej przedsiębiorstwa Bapco w dziedzinie dystrybucji klejów kontaktowych w aerozolu na istniejących rynkach zagranicznych oraz wprowadzenie marki na nowe rynki zagraniczne. W ramach projektu przewidziano udział w dziewięciu imprezach targowych, zakup maszyny oraz dwóch usług doradczych. Efektem realizacji projektu będzie wzrost przychodów ze sprzedaży poprzez zwiększenie aktywności Bapco na rynkach międzynarodowych.

Całkowita wartość projektu – 1 009 411,97 zł
Kwota dofinansowania z UE – 699 999,65 zł

Zobacz nasze produkty